Bir Tohum Bir Hayat

Bir Tohum Bir Hayat

Yonca

YONCA

MAGNUM V

Bitki boyu 75-85 cm arasında yüksek verimli bir çeşittir. En uygun biçim zamanı ilk çiçeklerin görüldüğü dönemdir.

Ambalaj 10 Kg.

Ürün İçeriği


  • Biçim sayısı ekolojik koşullara bağlı olarak bir vejetasyon süresinde 4-6 biçim arasında değişmektedir.
  • Sapı ince ve içi boştur.
  • Diğer klasik yoncalara göre daha yumuşak bir sap yapısına sahiptir.
  • Uygun şartlar altında protein oranı % 25-28 değerlerine ulaşabilmektedir.
  • Yüksek yaş ve kuru ot verimi ile tercih edilen çeşittir.
  • Sonbahar dormansisi 5 olan MAGNUM V biçim sonrası hızlı büyüme kapasitesine sahiptir.
  • Kullanılacak tohumluk miktarı 2,5-3 kg/da arasında değişmektedir.
  • Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
  • MAGNUM V Aprin ile ilaçlı, azot bakterisiyle kaplıdır.